Over mij

Mijn naam is Agnes van Delft.

Ik ben 65 jaar oud, getrouwd en heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen welke allen het huis uit zijn. Ik ben sinds 2003 Gastouder werkzaam als gastouder en heb daarvoor de benodigde diploma’s behaald.

Ik ben begonnen als gastouder omdat ik geniet van kinderen om mij heen.

Ik heb altijd al kinderen opgevangen en in de loop der jaren heb ik daar mijn werk van gemaakt. Ik vind het heerlijk om zo mijn werk en privéleven te kunnen combineren.

Om mijn pedagogisch handelen te onderbouwen, schrijf ik dit werkplan, waarbij ik de 4 pedagogische basisdoelen van pedagoge Riksen-Welraven zal verwerken. Het zijn basisdoelen die we allemaal toepassen bij het opvoeden van kinderen. Vervolgens kunt u zien hoe ik de basisdoelen in de praktijk inzet.

Het bieden van emotionele veiligheid

Een kind kan zich bij mij veilig voelen omdat ik er altijd probeer te zijn voor het kind. Ik ben als enige werkzaam bij Gastouder van Delft. Hierdoor hoeven de kinderen niet steeds opnieuw te wennen aan wisselende personen.

Ook de aanwezigheid van andere kinderen maakt het gezellig en mijn huis is niet te groot waardoor de kinderen weten waar ze alles kunnen vinden. Door dit alles ontstaat er een goede basis waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het stimuleren van de persoonlijke competentie van een kind

Ik bied de kinderen een omgeving aan waarin de activiteiten, spelmateriaal aansluiten op de leeftijd van een kind. Daarbij denkend ook aan de ontwikkeling en belangstelling. Ik pas mijn manier van omgang, taalgebruik en gedrag aan op het karakter en leeftijd van het kind. Door het bieden van structuur, rust en ruimte kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot een eigen individu.

Door duidelijke “regels” te hanteren binnen de opvanglocatie begrijpen kinderen waar ze aan toe zijn.

Het stimuleren van de sociale competentie van een kind

Ik werk samen met andere gastouders, we gaan regelmatig met elkaar op stap. Of gaan bij elkaar activiteiten doen. De kinderen die bij mij in de opvang zijn, hebben verschillende leeftijden (0-12 jaar).

Door met zijn allen activiteiten te doen of samen te spelen, leert ieder kind omgaan met elkaar. Ik help de kinderen hierbij met het oefenen van hun sociale vaardigheden.

Het overdragen van normen en waarden

Normen en waarden geven aan wat we belangrijk vinden om als persoon je in de maatschappij staande te houden. Daarbij vind ik het belangrijk dat ieder kind een eigen mening heeft of mag vormen, waarbij de ander dat leert te respecteren. Zo leren kinderen elkaar te accepteren hoe ze zijn. Soms houdt dat in dat je een spelletje of activiteit moet doen wat je zelf niet zou kiezen. Maar door met elkaar er mee aan de slag te gaan, ontdek je hoe leuk het is om samen bezig te zijn.

Ik ben iemand die veel dingen uitlegt op het niveau van de ontwikkeling van het kind. Hiermee probeer ik de kinderen op een mooie manier naar de mensen en de wereld te laten kijken.

Zie onze fotogalerij Zie onze fotogalerij!