Regels

 • De opvang wordt wekelijks ingevuld op uren registratie Kleinschalige Kinderopvang van Delft
 • Deze wordt door vraagouder wekelijks goed gekeurd op website gastouderbemiddelings bureau
 • Gastouderbureau incasseert factuurbedrag bij vraagouder
 • Daarna maakt gastouderbureau het factuurbedrag aan Gastouder van Delft over
 • U ontvangt van het Gastouderbureau uw jaaropgave
 • Opvanguren worden per uur in rekening gebracht
 • Extra tijd buiten contract uren per 15 min. in rekening gebracht
 • Eenmaal besproken oppasuren/dagen worden in rekening gebracht
 • Bij vakantie en/of ziekte van de vraagouder heeft de gastouder onverminderd recht op de vergoeding geldende voor de overeengekomen uren
 • Gedurende ziekte en absentie van de gastouder bestaat voor de gastouder geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning
 • Vakanties en de dagen waarop geen opvang en verzorging nodig zijn, moeten zo vroeg mogelijk, het liefst 2 maanden van tevoren doorgegeven worden
 • Veranderingen in de gewenste dagen of mogelijke tijden van opvang en verzorging dienen ten minste 2 maanden van tevoren doorgegeven worden
 • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en de opzegtermijn is 2 maanden

Straffen en belonen

Als een kind iets goed doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft, beloon ik het kind door positieve aandacht. Dit doe ik door het geven van een compliment, duim omhoog, applaus of een knuffel of het kind mag iets doen wat hij erg leuk vindt

Ik help het vertrouwen van de kinderen te ontwikkelen door hen positieve aandacht en complimenten te geven. Ik stimuleer kinderen om zelf iets te doen, om het in ieder geval te proberen. Ik ben enthousiast als een kind iets op zijn eigen wijze doet of probeert. Op deze manier stimuleer ik gewenst gedrag

Vanzelfsprekend zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoont dat ik niet goed vind. Dan zal ik pedagogisch reageren door het kind aan te spreken, uit zijn spel te halen met als doel ongewenst gedrag uit te doven. In de beleving van het kind krijgt het dan straf

Zie onze fotogalerij Zie onze fotogalerij!