Openingstijden

Dagindeling

 

06.30-8.30 Uitzwaaien van papa en/of mama is een vast ritueel.Uitzwaaien van papa en/of mama is een vast ritueel
Kinderen mogen vrij spelen
kinderen die voor 7 uur worden gebracht. Kunnen indien nodig bij mij ontbijten
9.30 Zing en vertel moment en tevens drinken en eten we iets
10.00 Activiteitentijd bv. knutselen, buitenspelen, muziek maken puzzelen enz
11.00 Gezamenlijk opruimen en tafel dekken
11.30 Gaan we met alle kinderen aan tafel om te eten
12.15 De kinderen die “s middags slapen zijn nu naar bed
Kinderen die niet slapen lezen, tekenen of puzzelen met mij samen
14.00-14.30 De kinderen zijn klaar met hun slaapje
14.30 We gaan gezamenlijk drinken met wat erbij
15.00 Activiteiten moment
16.45 Gezamenlijk opruimen tot het moment van halen is er de mogelijkheid om te lezen, tekenen, een filmpje of tv te kijken
17.00-17.45 U kunt de kinderen ophalen voor 17.00 uur of na 17.45.
Wij eten met de kinderen (die dit afgesproken hebben) tussen 17.00 en 17.45 een warme maaltijd
Voor de rust is het fijn als u hier rekening mee wilt houden
Dit is een globale indeling waar ten aller tijden vanaf geweken kan worden

Uitsluitend bij de baby’s zal van een meer individueel schema gebruik worden gemaakt. Dit in verband met de flesvoeding, de fruit/ groente hapjes en slaapschema Het schema zal in dat geval in overleg met de ouders zoveel mogelijk worden aangepast aan de thuis situatie

Huisregels Kleinschalige Kinderopvang van Delft

Openingstijden

U kunt u kind brengen tussen 6.30-8.30 uur en ophalen voor tussen 16.00-17.00 of na 17.45 uur. Uiteraard is in overleg veel mogelijk
Ik ben het hele jaar geopend met uitzondering van nationale feestdagen en mijn eigen vakanties. Deze zal ik tijdig via de email aan u doorgeven

Wennen

Samen met de vraagouders bespreek ik op welke momenten een kind komt om te wennen. Soms is wennen niet nodig

Wen uren worden inrekening gebracht

Zo geef ik het kind de gelegenheid om kennis te maken met mij en mijn omgeving

Verzorging:

Al het eten en drinken, m.u.v. speciale voeding en flesvoeding, worden door Kleinschalige Kinderopvang van Delft verzorgd. Ook billendoekjes worden geregeld

U dient zelf te zorgen voor luiers en reserve kleding. Eventuele overige spullen (knuffel, speen) van uw kind mogen iedere keer worden meegenomen of u kunt dit bij mij laten liggen

Huisregels
Binnen de woning en in de tuin van kleinschalige kinderopvang van Delft mag niet gerookt worden

Verzekering

Zowel ouders- als gastouders moeten WA verzekerd zijn Tevens heeft de gastouder een bedrijfsverzekering

Afmelden/ruilen/extra opvang en ophalen

Vakanties en de dagen waarop geen opvang en verzorging nodig zijn, moeten zo vroeg mogelijk, het liefst 2 weken van tevoren doorgegeven worden
Indien uw kind niet komt, dan stel ik het op prijs als u dit voor 8.15 uur meldt

De uren moeten dan evengoed worden doorbetaald
Het is mogelijk om een keer te ruilen van opvang dag wanneer de kind aantallen dit toelaten. Uiteraard kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheden

Als uw kind door iemand anders dan de ouders wordt opgehaald, moet u mij hier van te voren van op te hoogte stellen. Zonder duidelijke afspraken geef ik uw kind niet mee. Kinderen moeten voor de afgesproken eindtijd worden opgehaald Indien dat door omstandigheden niet lukt, laat dat dan even weten. De tijd dat uw kind bij mij extra is, wordt wel in rekening gebracht per 15 min

Het is mogelijk om te informeren of er een plekje is om een dag extra te kunnen komen. De uren die u dan extra afneemt worden in rekening gebracht

Privacy

De persoonsgegevens van ouders en/of verzorgers en kinderen, die kleinschalige kinderopvang van Delft van u en uw kinderen vraagt en vastlegt, worden niet aan derden verstrekt. U heeft als ouder/verzorger recht op inzage in deze gegevens

Zie onze fotogalerij Zie onze fotogalerij!